เป็นปราการป้องกันการพังทลายของดิน แก้ไขปัญหาดินที่มีสภาพเสื่อมโทรม ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เขียวชอุ่มทั่วผืนดินไทย พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก ใบหญ้าแฝกสู่แบรนด์ “ภัทรพัฒน์” ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และตลาดสินค้าชุมชน จนเพิ่มรายได้มากมายให้กับชุมชน ปตท. ยังคงยืนหยัดอย่างไม่หยุดยั้งในการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อร่วมขยาย มหัศจรรย์คุณค่านานัปการจากใบหญ้าแฝกนี้ เพื่อแผ่ประโยชน์ที่ยั่งยืนให้ปกคลุม ทั่วผืนดินไทยต่อไป