การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด

เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ อย่างยั่งยืน ต้องพัฒนาด้วยการให้องค์ความรู้อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง หากจะให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนา แบบก้าวกระโดดทัดเทียมนานาประเทศ มุ่งสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จำเป็นต้องสนับสนุน “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ” สร้างบุคลากรชั้นยอด และนักวิจัยชั้นเยี่ยม ที่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เพื่อผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืนสู่ประเทศ

ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม ปตท. จึงเล็งเห็นว่าประเทศไทยควรมี

สถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และงานวิจัยชั้นแนวหน้าอย่างแท้จริง เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง เพื่อเป็นพลังช่วย ขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างไร้ขีดจำกัด

เพื่อสร้างพลังทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ๆ ในการพัฒนาอนาคต การเติบโตของประเทศที่ยั่งยืนได้ไม่สิ้นสุด