ปตท. เร่งช่วยน้ำท่วมภาคใต้มอบน้ำมันและถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ รวมมูลค่าห้าล้านบาท

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ (เวลา 11.00 น.) ปตท. ได้จัดพิธีส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ คลังปิโตรเลียมสงขลา จ.สงขลา โดยมอบน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบ PTT  Cash card  มูลค่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ให้แก่ พลตรี นพวงศ์  สุรวิชัย รองแม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ และมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 3,000 ชุด มูลค่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ให้แก่ ดร.ณพพงศ์  ธีระวร ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา พลังงานจังหวัดปัตตานี และ พลังงานจังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนในสามจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
            โดยเมื่อทราบข่าวการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แล้ว พนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดีรังสิต ได้ร่วมเป็นจิตอาสาบรรจุถุงยังชีพเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ในครั้งนี้ด้วย
            ทั้งนี้ที่ผ่านมา ปตท. ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาวและภัยพิบัติต่างๆ ตลอดมา โดยในปี 2557 นี้ ปตท. ได้ช่วยเหลือภัยหนาวโดยการแจกผ้าห่มจำนวน 17,500 ผืน รวมมูลค่า 2,222,500 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุถุงยังชีพจำนวน 2,290 ชุด เป็นเงิน 1,259,500 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  ทั่วประเทศ
            “เพราะ ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของคนไทย และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย จึงมีพันธกิจรับผิดชอบและดูแลชุมชน สังคม ทั้งในยามปกติและในยามวิกฤต เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้” นายไพรินทร์ กล่าวย้ำปิดท้าย