มอบรางวัลลูกโลกสีเขียว สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า

 

 

 

 

 

             

              นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว ให้เกียรติมอบ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 45 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทชุมชน 7 ผลงาน ประเภทบุคคล 3 ผลงาน ประเภทกลุ่มเยาวชน 6 ผลงาน ประเภท "สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน" 4 ผลงาน ประเภทงานเขียน 5 ผลงาน ประเภทความเรียงเยาวชน 19 ผลงาน และประเภทสื่อมวลชน 1 ผลงาน

              สำหรับการจัดงานในปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนับได้ว่าเป็นผู้แทนของพี่น้องไทยในการสืบสานพระราชปณิธานในปรัชญาวิถีพอเพียง การแบ่งปัน และความผูกพันของดิน น้ำ และป่า ให้ดำรงอยู่ตราบนานเท่านาน

               รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นเสมือนกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี ทุกผลงานล้วนมีคุณค่าเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง ดังนั้น การจัดงานพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 นี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารให้สังคมร่วมกัน “เชิดชู และ ชื่นชมคนดี” ให้เห็นถึงผลสำเร็จแห่งความเพียรพยายามของบุคคลและชุมชน ผู้ทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และระบบนิเวศ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวทุกท่านจะเป็นต้นแบบของคนทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนพลังสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งพร้อมที่จะขับเคลื่อนวิถีทางแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพร้อมส่งต่อแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่โลกยังคงหมุนไปข้างหน้า ผู้กล้าเหล่านี้ก็จะยังทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน และฝากไว้เป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินต่อไป