กลุ่ม ปตท. รวมพลังไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

           คุณปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธารกรรมการ ปตท. คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และ อาสาสมัครชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. ร่วมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ. สระบุรี โดยในปี 2559 นี้ ปตท. ได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 900 ชุด ในพื้นที่ จ.ลำปาง จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมจำนวนถุงยังชีพแล้วทั้งสิ้น 1,400 ชุด มูลคา 720,000 บาท

           ในฐานะองค์กรพลังงานแห่งชาติที่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท. ได้มีส่วนร่วมส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดินถล่ม อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยและสึนามิ ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,081,000,000 บาท รวมถึงได้จัดตั้งชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. ขึ้นในปี 2551 ส่งเสริมให้พลังงานได้ร่วมแสดงจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ